Skip to main content

18 May 2022

Archwiliad Seiberddiogelwch Ysgolion

Stuart Ball profile image
Written by

Stuart Ball | Chief Content Editor - Computing at School

Mae LGfL yn gweithio gyda’r Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol (NCSC, rhan o GCHQ) i gael cipolwg o gyflwr seiberddiogelwch yn holl ysgolion y DU. Allwch chi helpu i lunio ymateb y DU i'r bygythiadau sy'n wynebu ysgolion a’n helpu i’ch arfogi chi er mwyn diwallu eich anghenion hyfforddiant? Yr unig beth rydym yn gofyn amdano yw i aelod o bob ysgol dreulio pum munud yn ateb ychydig o gwestiynau amlddewis. Llenwch yr arolwg nawr / Dewch yn ôl i'r dudalen hon: securityaudit.lgfl.net.

 

Discussion

Please login to post a comment